PC版TIM v1.0.5版本下载 删减12个不必要模块 性能优化

  • 时间:
  • 浏览:11

PC版TIM v1.0.5版本下载 删减12个不必要模块 性能优化

TIM版本的QQ推出之后 还是很受好评的 去除了很多不必要的功能

更利于办公 界面非常的简洁 操作非常的简单 快捷 本次PC版更新

又缩小了安装包 删减了12个不必要模块 而且 优化了性能 喜欢使用本款QQ的朋友们可以下载试试

 

 

 

官网:http://office.qq.com

 

下载地址

PC端的v1.0.5:http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/TIM1.0.5/20300/TIM1.0.5.exe

IOS下载                                               安卓用户下载:

                          

爱Q资讯网

猜你喜欢